Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Yerli Malı

Yerli Malı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

YERLİ MALI TANZİM HARÇLARI
Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1)
Yerli Malı Belgesi için Taahhütname
Kopya Katkı Oranı Hesap Cetveli
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017