Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Haberler

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ 13.ETAP

  • 01.10.2019
  • ctso

Çankırı Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 30.09.2019 tarih ve 25770053-506.02-E.2963216 sayılı yazısı gereği ;

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanmakta olan ‘‘ Kırsal Kalınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ’’ kapsamında uygulanan ,Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Programı 13.Etap başvurularına ilişkin, 2019/30 sayılı tebliğ,02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Başvuruların,Tebliğ yayım tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ibaresi 26.09.2019 tarih ve 30900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 105 gün olarak değiştirilmiştir.Başvuruların T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasından www.tarimorman.gov.tr yapılması gerekmektedir.

Program çerçevesinde 81 ilde ;

a)      Bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması

b)      Hayvansal ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması

c)       Su ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması

d)      Soğuk hava deposu

e)      Çelik Silo

f)       Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması

g)      Yenilebilir enerji kullanan yeni sera

h)      Yenilebilir enerji üretim tesisleri

i)        Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

j)        Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından,kırsal turizm yatırımları ,çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri,el sanatları ve katma değerli ürünler ,bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı

(1)a- Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde,Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası,yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası,yatırım niteliği kapasite artırımı,teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

(1)b-Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde,Tebliği 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında;yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası,yatırım niteliği kapasite artırımı,teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası,üst limitini geçemez.

(2)Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk lirası üst limitini geçemez.

(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır.Bu limitin altındaki başvurular kabul edilemez.

(4)Hibeye esas proje tutarının %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.;Diğer % 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

(5)Proje bütçesi KDV ( Katma Değer Vergisi)hariç hazırlanır.

(6)Proje toplam tutarının ;bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda,artan kısma ait işlerin sahiplerinde ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir.Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(7)Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından,başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Destekleme ile ilgili,tebliğ ve uygulama rehberine Çankırı Tarım ve Orman l Müdürlüğü https://cankiri.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden erişilmektedir..Çiftçilerimizin desteklemeden yararlanabilmeleri için,süre uzatımını son başvuru tarihi 14.11.2019 dur.

 

Konu ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

 

 

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017